برچسب ها: لوبیا

lobia1

لوبیا

خواص لوبیا لوبیا خواص فراوانی برای سلامتی دارد، ازجمله: ۱. منبع خوبی برای پروتئین پروتئین ماده‌ی مغذی مهمی است که تقریبا در هر فعالیت بدن، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. لوبیاها اسیدهای آمینه‌ی فراوانی دارند و اسیدهای آمینه نیز اجزای سازنده‌ی پروتئین‌ها هستند. منابع پروتئینی به ۲ دسته‌ی مختلف تقسیم می‌شود: منابع پروتئینی کامل و […]